C# WinForms ve Mono GTK

XML yield return

Aşağıdaki xml dosyasını deserialize ediyoruz ve metod ile listeden döneceğiz.

<master>
  <a>
    <ab>ab1</ab>
  </a>
  <b>
    <ba>
      <baa>bab1</baa>
      <bab>bab2</bab>
      <bac>bab3</bac>
    </ba>
    <bb>bb2</bb>
  </b>
</master>
class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      string veriler = File.ReadAllText("data.xml");
      foreach (string veri in XmlAra(veriler))
      {
        Console.WriteLine(veri);
      }
      
      Console.Read();
    }

    static IEnumerable<string> XmlAra(string veriler)
    {
      Serializer serial = new Serializer();
      dynamic nodes = serial.Deserialize<dynamic>(veriler);
      foreach (var node in nodes)
      {
        XmlElement xe = (XmlElement)node.FirstChild;
        if (xe.HasChildNodes)
          yield return xe.FirstChild.InnerText;
        else
          yield return xe.InnerText;
      }
    }
  }

  public class Serializer
  {
    public T Deserialize<T>(string input) where T : class
    {
      XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(T), new XmlRootAttribute("master"));

      using (StringReader sr = new StringReader(input))
      {
        return (T)ser.Deserialize(sr);
      }
    }

    public string Serialize<T>(T ObjectToSerialize)
    {
      XmlSerializer xmlSerializer = new XmlSerializer(ObjectToSerialize.GetType());

      using (StringWriter textWriter = new StringWriter())
      {
        xmlSerializer.Serialize(textWriter, ObjectToSerialize);
        return textWriter.ToString();
      }
    }
  }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir