C# WinForms ve Mono GTK Console Sistem ve Servis Programlama Networking ve İnternet Windows ve MSDOS Sistem Yönetimi

Windows Paylaşım Klasöründe İşlem

Bir windows paylaşım klasörüne erişerek farklı bir kullanıcı bilgisiyle işlem yapmak için aşağıdaki örnek kodlardan faydalanılabilir. İlgili kütüphane linki:

https://www.nuget.org/packages/SimpleImpersonation/

//using SimpleImpersonation;
static void Main(string[] args) {
  Console.WriteLine("Started!");
  string fileSource = @"C:\Users\metin.yakar\Desktop\deneme.txt";
  string fileDestination = @"\\fileserver\sharepath\denemeFile.txt";

  var credentials = new UserCredentials("domain", "username", "password");
  Impersonation.RunAsUser(credentials, LogonType.NewCredentials, () => {
    if (!File.Exists(fileDestination))
      File.Copy(fileSource, fileDestination);
  });
}