ASP.Net Web Programlama C# WinForms ve Mono GTK

Whois Sorgulama

Asp.net ve C# kullanarak Visual Studio yardımıyla Whois sorgulayacağız.

Öncelikle projemize “whois client .net” open source sınıflarını dahil ediyoruz.

 
[code]<span style="color: #000000;">PM&gt; Install-Package WhoisClient.NET </span>[/code]
 

Bu sınıflar bizim için tüm tcp bağlantıları vs metodları içeriyor ve anlaşılır şekilde bir parametre istiyor. Çalıştırıldığında bir geridönüş değeri üretiyor ve bunu bir string değerine atıyoruz.

 
[code lang=”csharp”]var result = WhoisClient.Query(TextBox1.Text);
TextBox2.Text = result.Raw;[/code]
 

Bu sadece bir değeri alternatif çalışmalar için açık kaynaklı sınıfların kendi sitesine bakabilirsiniz. https://whoisclient.codeplex.com