Uncategorized

Switch Case Yenilikler

Katılmak durumunda kaldığım bir programlama eğitiminde hocanın C# 7.0’dan bahsetmesine rağmen dile katılan yeni özellikler hakkında bilmediği bir konuyu ele alacağım. Yazılım alanında eskilerden olmakla övünmenin ne kadar anlamsız olduğu asıl meziyetin yeniliklere hızlı ayak uydurabilmek olduğuna dair düşüncemi bu vesileyle belirtmiş olayım. Aşağıda hızlı bir örnek paylaşıyorum.

class Program {
  static void Main(string[] args) {
    Program p = new Program();
    p.Hesapla();
  }

  public void Hesapla() {
    do {
      Console.WriteLine("-----------------------------------------");
      Console.Write("Sayı giriniz : ");
      int beklenen = 2;
      int verilen = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      switch (verilen) {
        case int i when i < 2:
          i = verilen;
          Console.WriteLine(i + " sayısı 2'den küçüktür");
          break;
        case int i when i == 2:
          i = verilen;
          Console.WriteLine(i + " sayısı 2'ye eşittir");
          break;
        case int i when i > 2:
          i = verilen;
          Console.WriteLine(i + " sayısı 2'den büyüktür");
          break;
      }

    } while (true);
  }
}