C# WinForms ve Mono GTK Console Sistem ve Servis Programlama SQL ve XML Gibi DataSource Tipleri

.net core EF Scaffold

Dotnetcore ile ilgili EF paketlerini yüklemek ve kullanmak için aşağıdaki komutları packace manager console aracına yazıp gönderebilirsiniz.

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools
Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
Scaffold-DbContext "Server=.\SQLExpress;Database=TestDb;Trusted_Connection=True;" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models

Postgresql için;

Scaffold-DbContext "Host=127.0.0.1;Database=database;Username=username;Password=password" Npgsql.EntityFrameworkCore.PostgreSQL