SQL ve XML Gibi DataSource Tipleri

MSSQL 20X Performans

MSSQL ile stored procedure çağrımında management studio ile gördüğümüz performansı kendi uygulamamızdan bağlantı ile çağırdığımızda görememekteyiz. Bunun sebebi uygulama çağrımıyla gelen varsayılan ayardaki bir farklılıktan kaynaklanıyor. Bu sorunu projede tespit edip araştırmasını yapan Yasin Ayata‘dan alıntıdır.

Alıntı link paylaşıp tüm teknik detaylarını olayı ben icat etmişim gibi yazmayacağım. Sadece kullanım şeklini aşağıda paylaşıyorum. SP çağrıldığı esnada bir parametre eklenmesi gerekiyor.

SET ARITHABORT ON 
EXEC <Çağıracağım SP Adı>

Ayrıca konu başlığı itibariyle performans elde edebilmek için MSSQL çalışma davranışı hakkında genel bir bilgi alıntısını daha paylaşayım.

Bir DB de Index ler doğru yapılandırılsa dahi SQL hemen kullanmaya başlamaz. Kendi update zamanından sonra kullanır.
Bu zamanı beklemek istemiyorsak aşağıdaki şekilde STATISTICS ler update edilmeli.

Yasin Ayata
SET NOCOUNT ON

DECLARE @findingDatabase nvarchar(100) = 'DatabaseAdı'
DECLARE @CommandString Nvarchar(4000)
DECLARE @Name VARCHAR(1000)

DECLARE Databases CURSOR FOR
SELECT name FROM master.dbo.sysdatabases order by name

OPEN Databases

FETCH NEXT FROM Databases INTO @Name

WHILE @@FETCH_STATUS=0
       BEGIN
              Print '

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir