Genel

MongoDB, C# örnek

Seyrek kullandığım ve el altında not olarak tutmak istediğim bir örnektir. DOWNLOAD

mongotest1

MongoClient cli = new MongoClient();
    MongoServer srv;
    MongoDatabase db;
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      srv= cli.GetServer(); //localhost ise değeri boş bırakılabilir.
      db = srv.GetDatabase("ilk");
    }

    private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      listView1.Items.Clear();
      var tbl = db.GetCollection<adsoyad>("adlar");
      var query = Query<adsoyad>.Where(f=>f.adi.Contains(textBox1.Text));

      var results = tbl.FindAs<adsoyad>(query).ToList();

      for (int i = 0; i < results.Count; i++)
      {
        ListViewItem li = new ListViewItem();
        li.Text = results[i].adi;
        li.SubItems.Add(results[i].soyadi);
        li.SubItems.Add(results[i].no);
        listView1.Items.Add(li);
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var tbl = db.GetCollection<adsoyad>("adlar");
      tbl.Insert(new adsoyad { adi = textBox2.Text, soyadi=textBox3.Text, no=textBox4.Text });
      listele();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();
    }

    void listele()
    {
      listView1.Items.Clear();
      var tbl = db.GetCollection<adsoyad>("adlar");
      var results = tbl.FindAll().ToList();

      for (int i = 0; i < results.Count; i++)
      {
        ListViewItem li = new ListViewItem();
        li.Text = results[i].adi;
        li.SubItems.Add(results[i].soyadi);
        li.SubItems.Add(results[i].no);
        listView1.Items.Add(li);
      }
    }

 

using MongoDB.Bson;

namespace mongotest
{
  public class adsoyad
  {
    public ObjectId Id { get; set; }
    public string adi { get; set; }
    public string soyadi { get; set; }
    public string no { get; set; }
  }
}

Bazı shell komutları:

function name(/*parametreler*/) {
	var doc= db.adlar.find({adi:"meto"});
	return doc;
}

db.system.js.save(
  {
   _id: "jsProsedurum",
   value : function(x) { return x; }
  }
)

//"function name" iç içe fonksiyonlarda işe yarıyor
// ama prosedur kaydederken verdiğim isimle aktifleştiriliyor ve çalıştırılıyor Bu örnekte "jsProsedurum"

db.loadServerScripts(); //kaydedilen prosedürü önbelleğe alabilmek için.
db.eval("jsProsedurum(/*parametreler*/)");

Basit insert ve update işlemlerine örnek

db.collection.Insert({adi:"deneme"});

db.getCollection('adlar').update(
  //aranan değer
  {
    "adi" : "deneme"
  },
  
  // bulunan dökümanda yapılacak değişiklik. Not: $set girilmezse aranan değer silinir.
  {
    $set:{"soyadi":"testSoyad"}
  },
  
  // seçenekler
  {
    "multi" : false, // Sadece tek dökümanı güncellemek mi istiyoruz?
    "upsert" : false // Eğer böyle bir döküman bulunmuyorsa yeni oluştursun mu? 
  }
);

db.adlar.find(
   //where koşulları
   //$in gibi parametreler alır.
   {
    "":""
   },
   //select koşulları
   {
    "":""
   }
);

COLLECTION’LAR ARASINDA İLİŞKİ KURMA.

db.getCollection('apps').insert({"son":db.adlar.find({"adi":"meto"})[0]._id});