Uncategorized

List Contains Case Sensitive

List nesnesi içerisinde arama yaparken list.ToLower().Contains(search.ToLower()) yaptığınız oluyor mu? O zaman artık bunu kullanalım.

list.Contains(search, StringComparer.OrdinalIgnoreCase)