Javascript

Html5 Line Canvas

Html5 ile canvas elementini kullanarak elipsler, poligonlar, çizgiler çizmek mümkün. Fare sol tuşuna basarak başlayıp bitirdiğimiz bir serbest çizgi çizme sayfası yapalım.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>WebTunings</title>
	<style>
	*{
		border:0;
		padding:0;
		margin:0;
	}

	canvas{
		position: absolute;
		border: 1px solid gray;
	}
	</style>
</head>

<body>
<canvas id="canvas" width="600" height="600"></canvas>
<script>
var canvas,
  context,
  dragging = false,
  dragStartLocation,
  snapshot,
  fillBox;


function getCanvasCoordinates(event) {
  var x = event.clientX - canvas.getBoundingClientRect().left,
    y = event.clientY - canvas.getBoundingClientRect().top;

  return {x: x, y: y};
}

function takeSnapshot() {
  snapshot = context.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);
}

function restoreSnapshot() {
  context.putImageData(snapshot, 0, 0);
}

function drawLine(position) {
  context.beginPath();
  context.moveTo(dragStartLocation.x, dragStartLocation.y);
  context.lineTo(position.x, position.y);
  context.stroke();
}

function drawCircle(position) {
  var radius = Math.sqrt(Math.pow((dragStartLocation.x - position.x), 2) + Math.pow((dragStartLocation.y - position.y), 2));
  context.beginPath();
  context.arc(dragStartLocation.x, dragStartLocation.y, radius, 0, 2 * Math.PI, false);
}

function drawPolygon(position, sides, angle) {
  var coordinates = [],
    radius = Math.sqrt(Math.pow((dragStartLocation.x - position.x), 2) + Math.pow((dragStartLocation.y - position.y), 2)),
    index = 0;

  for (index = 0; index < sides; index++) {
    coordinates.push({x: dragStartLocation.x + radius * Math.cos(angle), y: dragStartLocation.y - radius * Math.sin(angle)});
    angle += (2 * Math.PI) / sides;
  }

  context.beginPath();
  context.moveTo(coordinates[0].x, coordinates[0].y);
  for (index = 1; index < sides; index++) {
    context.lineTo(coordinates[index].x, coordinates[index].y);
  }

  context.closePath();
}

function draw(position) {
  drawLine(position);
	context.stroke();
}

function dragStart(event) {
  dragging = true;
  dragStartLocation = getCanvasCoordinates(event);
  takeSnapshot();
}

function drag(event) {
  var position;
  if (dragging === true) {
    restoreSnapshot();
    position = getCanvasCoordinates(event);
    draw(position);

  }
}

function dragStop(event) {
  dragging = false;
  restoreSnapshot();
  var position = getCanvasCoordinates(event);
  draw(position);
}

function init() {
  canvas = document.getElementById("canvas");
  context = canvas.getContext('2d');
  context.strokeStyle = 'green';
  context.fillStyle = 'red';
  context.lineWidth = 4;
  context.lineCap = 'round';
  fillBox = document.getElementById("fillBox");

  canvas.addEventListener('mousedown', dragStart, false);
  canvas.addEventListener('mousemove', drag, false);
  canvas.addEventListener('mouseup', dragStop, false);
	
	canvas.width= window.innerWidth;
	canvas.height= window.innerHeight;
}

window.addEventListener('load', init, false);
</script>
</body>
</html>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir