C# WinForms ve Mono GTK Yazılım ve Sistem Güvenliği

Custom Exception

Try catch ile yaptığımız kontrollerde “catch(Exception exc){Logs.Add(exc);}” sürekli yapıyorsanız işinize yarayacak bir çözüm paylaşacağım.

Exception sınıfından özel bir sınıf türetiyoruz. “catch(MyException)” diyerek her catch içerisinde aynı şeyleri yapıştırmaktan vazgeçebiliyoruz.

Not: Reflection yöntemleriyle bundan çok daha başarılı işler yapılabilir. Ama bir test uygulamasına gereğinden fazla zaman harcamak bana pek uymuyor.

Koda geçiyorum. Daha önce paylaştığım log yazdırma sınıfını çağıracağım.

class Program {
    static void Main(string[] args) {
      try {
        throw new MyException(new Exception("asd"));
      } catch(MyException exc) {
        Console.WriteLine(exc);
      }
      Console.Read();
    }
  }

  public class MyException : Exception {
    public override string Message => base.Message;
    public override IDictionary Data => base.Data;
    public override string Source { get => base.Source; set => base.Source = value; }
    public override string StackTrace => base.StackTrace;
    public override void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext context) {
      base.GetObjectData(info, context);
    }
    public override Exception GetBaseException() {
      return base.GetBaseException();
    }
    public MyException() {
      Logs.Add(JsonConvert.SerializeObject(GetBaseException()), LogType.Exception);
    }

    public MyException(Exception ex) {
      Logs.Add(JsonConvert.SerializeObject(ex), LogType.Exception);
    }
  }