Category Archives: C# WinForms ve Mono GTK

C# Dosya Değişikliklerini İzleme

Terminal sunucusu gibi ortak paylaşılan bilgisayarlarda dosya değişikliklerini izlemek ve kayıt altına almak için aşağıdaki örnek [...]

Excel Asmx Soap Veri Alma

asmx tarafına web.config dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz. <configuration> <system.web> <trust level="Full" /&g [...]

Sağ Altta Pencere Açma

Windows saatinin orada küçük bir bildirim penceresi açmak istersek aşağıdaki gibi basit bir işlemi uygulamak yeterli olur. private v [...]

WPF Multi Thread

WPF uygulamasında işlemimizi multi thread yapmanın hızlı yolu şu şekildedir. Dispatcher.Invoke(() => { try { } catch { } });   [...]

c# Printvisual

WPF’de seyrek kullanığım bir gereksinimde eklemeyi unuttupum reachframework.dll dosyası yüzünden buraya not düşüyorum. .net k [...]
ASP.Net, PHP, MVC vs Web Programlama ...

c# web server basit mvc

Web sunucusu servisleri sunucunuzu, bilgisayarınızı veya raspberry pi gibi bir cihazınızı yoracak kadar işlem yürütebilirler. Elbet [...]

Visual Studio for MySQL

Her aradığımda zorlanıyorum. Bu sebepten buraya not düşmek istedim. İndirme linki buradadır.   ————R [...]

Kısa if else koşulu

Syntax’ı buraya not düşüyorum. direction == 1 ? dosomething () : dosomethingelse (); Örnek; string str = deger == 1 ? "doğruysa" [...]

Hızlı IP Değiştirme

Düşünelim ki mobil olarak çalışan sistem destekçi veya pazarlamacıyız. Gittiğimiz her işletmenin kendine göre güvenlik yapılan [...]

BackroundWorker element

C# ‘ta Backroundworker olayı yeni bir thread olarak açıldığından mevcut uygulamanın değişkenlerine ve sınıflarına erişmek [...]