Category Archives: SQL ve XML Gibi DataSource Tipleri

Portatif Veritabanı

Kullanıcının yerelinde saklamak istediğiniz bazı veriler olduğunda sqllite gibi bana karmaşık gelen bir veritabanı kullanabilirsini [...]

Excel Asmx Soap Veri Alma

asmx tarafına web.config dosyasına aşağıdaki satırları ekliyoruz. <configuration> <system.web> <trust level="Full" /&g [...]

Visual Studio for MySQL

Her aradığımda zorlanıyorum. Bu sebepten buraya not düşmek istedim. İndirme linki buradadır.   ————R [...]

Projede Entity .edmx Güncelleme

Projenize bir entity dosyası tanımladınız. Fakat sonrasında veritabanı yapısında değişiklik yaptınız. Modeli güncelleyebilmek i [...]

MSSQL resim insert ve update

Resmin sunucu tarafından erişileceği yol belirtilir. INSERT INTO basliklar (resim) VALUES ((SELECT Bulkcolumn FROM OPENROWSET(BULK 'C:\Us [...]

C# Raporda Donma

Özellikle rapor görüntülemesi yapmak istediğimizde sunucu cevap vermeden önce birtakım işlemler yapar. Bu süre içerisinde cevap be [...]

C# ile MySQL File Insert

Benzer örneklerde başka bir kolonda eklenen dosyanın kapladığı yer de kaydedilmiş. Bazıları da küçük bir buffer_size belirleyip [...]

T-SQL Basics

NoSQL’e sarıp unutmaya müsait sql sorgularını not alıyorum. /*kayıt eğer yoksa oluşturmak için*/ INSERT INTO giris_kayitlari [...]

SQL MNG Studio

SQL Management Studio çok seyrek kullandığımdan her defasında tabloda yaptığım değişiklikleri uygulamasını sağlamayı unutuyoru [...]

C# unix datetime çözümü

C# ile long değeri olarak gelen unix time değerini bildiğimiz Datetime değerine dönüştürmek için pek az kaynak olduğunu farkettim. [...]