Blockchain C# WinForms ve Mono GTK Console Sistem ve Servis Programlama

C# Ripple (XRP) Wallet

Nuget kütüphanesi kullanarak bir ripple cüzdanı oluşturacağız. Transferleri konsola yazdıracağız. Ödeme göndermek için örnek bir metod hazırlayacağız. Gerekli kütüphane

class Program
{
  IRippleClient client = new RippleClient("wss://s1.ripple.com:51234");
  string address = "";
  string secret = "";
  static async Task Main(string[] args)
  {
    Program p = new Program();
    await p.islemler();

    Console.Read();
  }

  async Task islemler()
  {
    client.Connect();
    RippleDotNet.Model.Account.AccountInfo ac = await client.AccountInfo(address);
    print(ac.AccountData);
    client.AccountTransactions(address).Result.Transactions.ForEach(x=> {
      Console.WriteLine(x.Transaction.TransactionSignature);

    });
    //print(await SendPay("xxxx").Result.EngineResult);
    client.Disconnect();
  }

  async Task<Submit> SendPay(string destinationAddress)
  {
    IPaymentTransaction paymentTransaction = new PaymentTransaction();
    paymentTransaction.Account = address;
    paymentTransaction.Destination = destinationAddress;
    paymentTransaction.Amount= new RippleDotNet.Model.Currency { CurrencyCode = "XRP", Value = "1000" };

    SubmitRequest request = new SubmitRequest();
    request.Transaction = paymentTransaction;
    request.Offline = false;
    request.Secret = secret;

    Submit result = await client.SubmitTransaction(request);
    return result;
  }

  void print(dynamic j)
  {
    Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(j, Formatting.Indented));
  }
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir