Blockchain C# WinForms ve Mono GTK

C# Neo Coin Örnek

Neo Coin için cüzdan oluşturmayı çok basit bir şekilde örneklendireceğim. Github linki

static void Main(string[] args)
    {
      var rpcClient = new RpcClient(new Uri("http://neo.org:10332"));
      var NeoApiServices = new NeoApiService(rpcClient);
      var walletManager = new WalletManager(new NeoScanRestService(NeoScanNet.MainNet), rpcClient);
      string accresult = "";

      try
      {
        var acc = walletManager.GetDefaultAccount();
        accresult = JsonConvert.SerializeObject(acc, Formatting.Indented);
        Console.WriteLine(accresult);
        Process.Start("https://neotracker.io/address/" + acc.Address);
      }
      catch
      {
        var cacc = walletManager.CreateAccount("metinyakarNet", "wordpress").Result;
        cacc.IsDefault = true;
        walletManager.AddAccount(cacc);
        //walletManager.DeleteAccount(cacc.Address.ToAddress());
        var acc = walletManager.GetAccount(cacc.Address);
        accresult = JsonConvert.SerializeObject(acc, Formatting.Indented);
        File.WriteAllText("neoAccResult.txt", accresult);
        Console.WriteLine(accresult); 
        string trackerurl = "https://neotracker.io/address/" + acc.Address.ToAddress();
        Process.Start(trackerurl);
      }
      
      Console.Read();
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir