ASP.Net, PHP, MVC vs Web Programlama C# WinForms ve Mono GTK Networking ve İnternet

C# Mail Godaddy

Geliştirici olarak godaddy eposta hizmetlerinden faydalanmak istediğinizde karşılaşacağınız sorunları nasıl aştığımı paylaşıyorum. Öncelikle şu detayı belirtmek isterim. Evlerden aldığımız ISP hizmet sağlayıcıları 25 portunu bloke etmektedir. Yani yerelde debug ederken gönderim hatasıyla karşılaşabilirsiniz.

using System.Net;
using System.Net.Mail;
SmtpClient smtp = new SmtpClient();
smtp.Timeout = 600000;
smtp.Host = "smtpout.europe.secureserver.net";
smtp.Port = 25;
smtp.EnableSsl = false;
smtp.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
smtp.UseDefaultCredentials = false;
smtp.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("mail@adresim", "şifrem");

MailMessage mailMsg = new MailMessage();
mailMsg.From = new MailAddress("benim@adresim");
mailMsg.To.Add(new MailAddress("alıcı@adres"));
mailMsg.Subject = "Mail Test";
mailMsg.Body = "< div >< p > Hello godaddy </ p ></ div > ";
mailMsg.DeliveryNotificationOptions = DeliveryNotificationOptions.OnFailure;
smtp.Send(mailMsg);

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir