ASP.Net Web Programlama C# WinForms ve Mono GTK

C# Log to File

Filestream işlemleri tamamlanmadan yeni istekte bulunma durumları can sıkıcı olabiliyor. Kopyala yapıştır yapabileceğim bir kod bırakıyorum buraya.

public class Logs {
  public static void Add(string message, LogType type= LogType.Info) {
    try {
      string dir = Path.Combine(Directory.GetCurrentDirectory(), "logs");
      if(!Directory.Exists(dir))
        Directory.CreateDirectory(dir);

      string typname= "";
      switch(type) {
        case LogType.Info: typname = "Informations_"; break;
        case LogType.Error: typname = "Errors_"; break;
        case LogType.Exception: typname = "Exceptions_"; break;
      }

      string filename= Path.Combine(dir + "\\" + typname + DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd").Replace(".","") + ".txt");
      if(!File.Exists(filename)) {
        using(var fs = File.Create(filename)) {
          fs.Close();
        }
      }

      File.AppendAllText(
        filename,
        DateTime.Now.ToString() + " - " + type.ToString() + " - " + message + "\n"
      );
    } catch (Exception exc) { 
      Console.WriteLine(exc); 
    }
  }
}

public enum LogType {
  Info,
  Error,
  Exception
}