C# WinForms ve Mono GTK Console Sistem ve Servis Programlama Yazılım ve Sistem Güvenliği

C# Kısa Hash

Hash standartları genellikle tek karakterlik veriyi bile standart bir uzunluğa ulaştırdığı için kaynak kullanımı açısından uygun olmadığı yerler olabiliyor. Bununla ilgili açık kaynaklı bir kütüphane bulunuyor. Kullanımı da gayet basit.

Nuget Referansını ve Kodları unutmayalım

static void Main(string[] args) {
  do {
    Console.Write("waitingforEncoding = ");
    var hashids = new Hashids("salt-of-metinyakar.net");
    string waitingforEncoding = Console.ReadLine();
    int[] charCodes = waitingforEncoding.Select(c => (int)c).ToArray();

    string encoded = hashids.Encode(charCodes);
    int[] numbers = hashids.Decode(encoded);
    StringBuilder decoded = new StringBuilder();
    numbers.ToList().ForEach(n => {
      decoded.Append((char)n);
    });
    Console.WriteLine("--------------------------------------------------------------------");
    Console.WriteLine(new { state = "encoded", data = encoded }.Dump());
    Console.WriteLine(new { state = "decoded", data = decoded.ToString() }.Dump());
    Console.WriteLine("--------------------------------------------------------------------");
  } while (true);
}