ASP.Net Web Programlama C# WinForms ve Mono GTK

C# HTML to PDF

iTextSharp gibi araçlarla pdf çizmek şahsıma zor geldiğinden html sayfasını css dizaynını doğru şekilde alan bir pdf export yöntemine ihtiyacım oluyor. Bunun için herkese faydalı olabilecek basit bir nuget kütüphanesi ve kullanım örneğini paylaşacağım.

https://www.nuget.org/packages/NReco.PdfGenerator/
static void Main(string[] args)
    {
      try
      {
        string html = File.ReadAllText("htmlSource.html");
        html = html.Replace("{Now}", DateTime.Now.ToString());
        var htmlToPdf = new NReco.PdfGenerator.HtmlToPdfConverter();
        htmlToPdf.GeneratePdf(html, null, "Out.pdf");
 /*
 //Web adresinden dönüştürmek için htmlToPdf.GeneratePdfFromFile("http://www.metinyakar.net/wp", null, "out.pdf");*/
        Console.WriteLine("Out.pdf yazdırldı.");
      }
      catch(Exception ex)
      {
        Console.WriteLine(ex.Message);
      }
      Console.ReadLine();
    }

htmlSource.html Sayfası aşağıdadır.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
  
  <title></title>
  <style type="text/css">
  	table{
			width:100%;

  	}
  	th,td{
  		border: 1px solid gray;
  		text-align: left;
  		padding: 3px;
  	}
  </style>
</head>
<body>
  <table>
    <tbody><tr>
      <th>ID</th>
      <th>Name</th>
      <th>Date</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>Test</td>
      <td>{Now}</td>
    </tr>
  </tbody></table>

</body></html>

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir