C# WinForms ve Mono GTK SQL ve XML Gibi DataSource Tipleri

C# Fast Search In Memory

Generic listler, dizilere göre yavaş ve sınırlandırılmış yapısından dolayı kullanışsız kaldığı noktalar olabiliyor. Burada Webden aldığımız bir json verisinde arama yapmanın alternatif ve %10 daha hızlı bir yolunu kullanacağız.

static void Main(string[] args)
{
  Stopwatch sw = new Stopwatch();
  sw.Start();
  WebClient web = new WebClient();
  string jsdata = web.DownloadString("https://raw.githubusercontent.com/json-iterator/test-data/master/large-file.json");
  dynamic readdata = JsonConvert.DeserializeObject<dynamic>(jsdata);
  Console.WriteLine("Kaynak yüklendi : " + sw.ElapsedMilliseconds + " ms");
  sw.Stop();
  Console.WriteLine("----------------------------------------------------------");
  Stopwatch sw1 = new Stopwatch();
  sw1.Start();
  var stack = new Stack<dynamic>();
  foreach (var d in readdata)
  {
    stack.Push(d);
  }
  var found = stack.Where(x=>x.id==2489651045);
  Console.WriteLine("Liste arandı : " + sw.ElapsedMilliseconds + " ms");
  sw1.Stop();
  Console.WriteLine("----------------------------------------------------------");
  Console.WriteLine(JsonConvert.SerializeObject(found, Formatting.Indented));
}

Generic list örneğini ekleyerek karşılaştırmayı ortaya koymak istedim ama dynamic veriden kaynaklı olarak aynı kullanışlı yöntemle çağrım elde edilemedi. (Model üretmeye üşendim açıkçası 🙂 ) Output aşağıdaki gibidir.

Kaynak yüklendi : 6585 ms
----------------------------------------------------------
Liste arandı : 6586 ms
----------------------------------------------------------
[
 {
  "id": "2489651045",
  "type": "CreateEvent",
  "actor": {
   "id": 665991,
   "login": "petroav",
   "gravatar_id": "",
   "url": "https://api.github.com/users/petroav",
   "avatar_url": "https://avatars.githubusercontent.com/u/665991?"
  },
  "repo": {
   "id": 28688495,
   "name": "petroav/6.828",
   "url": "https://api.github.com/repos/petroav/6.828"
  },
  "payload": {
   "ref": "master",
   "ref_type": "branch",
   "master_branch": "master",
   "description": "Solution to homework and assignments from MIT's 6.828 (Operating Systems Engineering). Done in my spare time.",
   "pusher_type": "user"
  },
  "public": true,
  "created_at": "2015-01-01T15:00:00Z"
 }
]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir