C# WinForms ve Mono GTK Console Sistem ve Servis Programlama Yazılım ve Sistem Güvenliği

C# Dosya Şifreleme

Basit ve kullanılı bir dosya şifreleme uygulaması yaptım. Yabancı ziyaretçiler arama motorlarında öne çıkmada katkı sağladığı için kaynak kodlarında ingilizce değişkenler tercih ettim. Dosyayı buradan indirebilirsiniz.

string[] args;
    string outpath = "";

    public MainWindow()
    {
      args = Environment.GetCommandLineArgs();
      InitializeComponent();
    }

    private void Window_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      if (args.Length == 1)
      {
        MessageBox.Show("Please open with a file parameter");
        Application.Current.Shutdown();
      }
    }

    private void EncryptFile(string inputFile, string password)
    {
      byte[] salt = GenerateRandomSalt();
      FileStream fsCrypt = new FileStream(inputFile + ".myencrypted", FileMode.Create);
      byte[] passwordBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(password);
      
      RijndaelManaged AES = new RijndaelManaged();
      AES.KeySize = 256;
      AES.BlockSize = 128;
      AES.Padding = PaddingMode.PKCS7;
      
      var key = new Rfc2898DeriveBytes(passwordBytes, salt, 50000);
      AES.Key = key.GetBytes(AES.KeySize / 8);
      AES.IV = key.GetBytes(AES.BlockSize / 8);
      AES.Mode = CipherMode.CFB;
      fsCrypt.Write(salt, 0, salt.Length);

      CryptoStream cs = new CryptoStream(fsCrypt, AES.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write);

      FileStream fsIn = new FileStream(inputFile, FileMode.Open);
      byte[] buffer = new byte[1048576];
      int read;

      try
      {
        while ((read = fsIn.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
        {
          cs.Write(buffer, 0, read);
        }
        fsIn.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
      }
      finally
      {
        cs.Close();
        fsCrypt.Close();
      }
    }

    private void DecryptFile(string inputFile, string outputFile, string password)
    {
      byte[] passwordBytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(password);
      byte[] salt = new byte[32];

      FileStream fsCrypt = new FileStream(inputFile, FileMode.Open);
      fsCrypt.Read(salt, 0, salt.Length);

      RijndaelManaged AES = new RijndaelManaged();
      AES.KeySize = 256;
      AES.BlockSize = 128;
      var key = new Rfc2898DeriveBytes(passwordBytes, salt, 50000);
      AES.Key = key.GetBytes(AES.KeySize / 8);
      AES.IV = key.GetBytes(AES.BlockSize / 8);
      AES.Padding = PaddingMode.PKCS7;
      AES.Mode = CipherMode.CFB;

      CryptoStream cs = new CryptoStream(fsCrypt, AES.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Read);

      FileStream fsOut = new FileStream(outputFile, FileMode.Create);

      int read;
      byte[] buffer = new byte[1048576];

      try
      {
        while ((read = cs.Read(buffer, 0, buffer.Length)) > 0)
        {
          fsOut.Write(buffer, 0, read);
        }
      }
      catch (CryptographicException ex_CryptographicException)
      {
        Console.WriteLine("CryptographicException error: " + ex_CryptographicException.Message);
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
      }

      try
      {
        cs.Close();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        Console.WriteLine("Error by closing CryptoStream: " + ex.Message);
      }
      finally
      {
        fsOut.Close();
        fsCrypt.Close();
      }
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      start();
    }
    private void pbx_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      if (e.Key== Key.Enter)
      {
        start();
      }
    }

    public static byte[] GenerateRandomSalt()
    {
      byte[] data = new byte[32];

      using (RNGCryptoServiceProvider rng = new RNGCryptoServiceProvider())
      {
        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
          rng.GetBytes(data);
        }
      }

      return data;
    }
    
    void start()
    {
      for (int i = 1; i < args.Count(); i++)
      {
        outpath = args[i].Substring(0, args[i].LastIndexOf('\\'));
        if (args[i].EndsWith(".myencrypted"))
        {
          DecryptFile(args[i], args[i].Replace(".myencrypted",""), pbx.Password);
        }
        else
        {
          EncryptFile(args[i], pbx.Password);
        }
      }
      Application.Current.Shutdown();
    }

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir