C# WinForms ve Mono GTK Console Sistem ve Servis Programlama Yazılım ve Sistem Güvenliği

C# Dosya Değişikliklerini İzleme

Terminal sunucusu gibi ortak paylaşılan bilgisayarlarda dosya değişikliklerini izlemek ve kayıt altına almak için aşağıdaki örnek c# kod bloğu kullanılabilir.

static string user_name="";
static void Main(string[] args)
    {
      Console.WriteLine("Merhaba. Kapatmak için q tuşlayınız.");
      user_name = System.IO.File.GetAccessControl(e.FullPath).GetOwner(typeof(System.Security.Principal.NTAccount)).ToString();

      string dizin = "c:\\";
      FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher();
      watcher.Path = dizin;
      watcher.Filter = "*.*";

      watcher.NotifyFilter = NotifyFilters.LastAccess | NotifyFilters.LastWrite | NotifyFilters.FileName | NotifyFilters.DirectoryName;
      watcher.IncludeSubdirectories = true;
      watcher.EnableRaisingEvents = true;

      watcher.Changed += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
      watcher.Created += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
      watcher.Deleted += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
      watcher.Renamed += new RenamedEventHandler(OnRenamed);
      while (Console.Read() != 'q') ;
    }

    private static void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("Kullanıcı: " + user_name + e.FullPath + e.ChangeType);
    }

    private static void OnRenamed(object source, RenamedEventArgs e)
    {
      Console.WriteLine("Dosya: {0} yeniden {1} olarak adlandırıldı", e.OldFullPath, e.FullPath);
    }

 

Yukarıdaki konsol uygulaması servis olarak kullanmak isteyenlere katkı sağlayabilir. Ayrıca GUI içeren bir uygulamanın kaynağını da aşağıda paylaşıyorum.

string user_name = "";
    List<List<string>> vrs = new List<List<string>>();
    FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher();
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
      oku();
    }

    void oku()
    {
      string dizin = "c:\\";
      watcher.Path = dizin;
      watcher.Filter = "*.*";

      watcher.NotifyFilter = NotifyFilters.LastAccess | NotifyFilters.LastWrite | NotifyFilters.FileName | NotifyFilters.DirectoryName;
      watcher.IncludeSubdirectories = true;
      watcher.EnableRaisingEvents = true;

      watcher.Changed += new FileSystemEventHandler(OnChanged);
      watcher.Created += new FileSystemEventHandler(OnCreated);
      watcher.Deleted += new FileSystemEventHandler(OnDeleted);
      watcher.Renamed += new RenamedEventHandler(OnRenamed);
    }

    private void OnChanged(object source, FileSystemEventArgs e)
    {
      try
      {
        if (vrs.Count > 10000) vrs.Clear();
        user_name = System.IO.File.GetAccessControl(e.FullPath).GetOwner(typeof(System.Security.Principal.NTAccount)).ToString();
        List<string> satir = new List<string>() {
          user_name,
          e.FullPath,
          "değişti",
          DateTime.Now.ToShortDateString()
        };
        vrs.Add(satir);

        ListViewItem lvi = new ListViewItem();
        lvi.Text = user_name;
        lvi.SubItems.Add(e.FullPath);
        lvi.SubItems.Add("değişti");
        lvi.SubItems.Add(DateTime.Now.ToShortDateString());
        verilistesi.Items.Add(lvi);
      }
      catch { }
    }

    private void OnRenamed(object source, RenamedEventArgs e)
    {
      try
      {
        user_name = System.IO.File.GetAccessControl(e.FullPath).GetOwner(typeof(System.Security.Principal.NTAccount)).ToString();
        List<string> satir = new List<string>() {
          user_name,
          e.FullPath,
          e.FullPath + " olarak adlandırıldı",
          DateTime.Now.ToShortDateString()
        };
        vrs.Add(satir);

        ListViewItem lvi = new ListViewItem();
        lvi.Text = user_name;
        lvi.SubItems.Add(e.OldFullPath);
        lvi.SubItems.Add(e.FullPath + " olarak adlandırıldı");
        lvi.SubItems.Add(DateTime.Now.ToShortDateString());
        verilistesi.Items.Add(lvi);
      }
      catch { }
    }

    private void OnCreated(object source, FileSystemEventArgs e)
    {
      try
      {
        user_name = System.IO.File.GetAccessControl(e.FullPath).GetOwner(typeof(System.Security.Principal.NTAccount)).ToString();
        List<string> satir = new List<string>() {
          user_name,
          e.FullPath,
          "oluşturuldu",
          DateTime.Now.ToShortDateString()
        };
        vrs.Add(satir);

        ListViewItem lvi = new ListViewItem();
        lvi.Text = user_name;
        lvi.SubItems.Add(e.FullPath);
        lvi.SubItems.Add("oluşturuldu");
        lvi.SubItems.Add(DateTime.Now.ToShortDateString());
        verilistesi.Items.Add(lvi);
      }
      catch { }
    }

    private void OnDeleted(object source, FileSystemEventArgs e)
    {
      try
      {
        user_name = System.IO.File.GetAccessControl(e.FullPath).GetOwner(typeof(System.Security.Principal.NTAccount)).ToString();
        List<string> satir = new List<string>() {
          user_name,
          e.FullPath,
          "silindi",
          DateTime.Now.ToShortDateString()
        };
        vrs.Add(satir);

        ListViewItem lvi = new ListViewItem();
        lvi.Text = user_name;
        lvi.SubItems.Add(e.FullPath);
        lvi.SubItems.Add("silindi");
        lvi.SubItems.Add(DateTime.Now.ToShortDateString());
        verilistesi.Items.Add(lvi);
      }
      catch { }
    }

    private void aramaTBX_KeyUp(object sender, KeyEventArgs e)
    {
      TextBox tbx = (TextBox)sender;
      if (e.KeyCode == Keys.Enter)
      {
        if (!string.IsNullOrEmpty(tbx.Text))
        {
          watcher.EndInit();
          verilistesi.Items.Clear();
          foreach (var item in vrs)
          {
            if (item.Contains(tbx.Text))
            {
              ListViewItem lvi = new ListViewItem();
              lvi.Text = item[0];
              lvi.SubItems.Add(item[1]);
              lvi.SubItems.Add(item[2]);
              lvi.SubItems.Add(item[3]);
              verilistesi.Items.Add(lvi);
            }
          }
        }
        else
        {
          verilistesi.Items.Clear();
          oku();
        }
      }
    }

 

Derlenmiş halde yüklemek isteyenler bu linki kullanabilir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir