C# WinForms ve Mono GTK Console Sistem ve Servis Programlama Yazılım ve Sistem Güvenliği

Blake3 Hash

256 bit ile yüksek performanslı hash işlemi yapan bir kütüphane mevcut. Nuget linki ve örnek kod aşağıdadır.

https://www.nuget.org/packages/Blake3/
var hash = Blake3.Hasher.Hash(Encoding.UTF8.GetBytes("metinyakar.net"));
Console.WriteLine(hash);