List to Excel.xlsx

C# Excel export diye internette aradığımızda genelde html sayfasını xls olarak dönüştüren örnekler bulabiliyoruz. Bu dönüştür [...]

C# Mongo Query Serialize ToString

Filtreyi ön katmanda, db işlemlerini arka katmanda yapmak istiyoruz ve her detay için arka katmanda özelleştirilmiş metodlar işimizi [...]

C# MongoDB ORM Tool

Entity framework gibi orm araçlarını tüm db işlemlerinde arayan geliştiriciler için Mongodb tarafında kullanışlı bir kütüphane [...]

IPFS

Blockchain teknolojilerinde dapp olarak bahsedilen projelere geçici olarak storage sağlayan paylaşım protokolüdür. Bittorent gibi dü [...]

C# Minimal Api

Dotnet 6 ile beraber gelen minimal api olayını test ettim. Herhangi bir konsol uygulaması başlatmak yetiyor. Yeni proje oluştururken a [...]

Blake3 Hash

256 bit ile yüksek performanslı hash işlemi yapan bir kütüphane mevcut. Nuget linki ve örnek kod aşağıdadır. [...]

C# Kısa Hash

Hash standartları genellikle tek karakterlik veriyi bile standart bir uzunluğa ulaştırdığı için kaynak kullanımı açısından uygu [...]

C# Twitter Youtube Çekiliş Uygulaması

Sosyal medya işçiliği ile kendine iş imkanı yaratmak isteyen arkadaşların faydalandığı çekiliş yöntemleri için ücretsiz araç [...]

Blazor Wasm Relay Log

Blazor webassembly uygulamasından .net api uygulamanıza oluşan logları göndermek ve bu loglarla ilgili işlem yapmak için serilog ara [...]

Switch Case Yenilikler

Katılmak durumunda kaldığım bir programlama eğitiminde hocanın C# 7.0’dan bahsetmesine rağmen dile katılan yeni özellikler ha [...]

List Contains Case Sensitive

List nesnesi içerisinde arama yaparken list.ToLower().Contains(search.ToLower()) yaptığınız oluyor mu? O zaman artık bunu kullanalım. [...]